Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 11/03/201 to 17/03/2019.

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 25/02/201 to 03/03/2019.

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 04/03/201 to 10/03/2019.

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 18/03/2019 to 24/03/2019.

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 25/03/2019 to 31/03/2019.

Kính gửi Quý hội viên lịch mới các lớp từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ.
--
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 01/04/2019 to 07/04/2019.

Kính gửi Quý hội viên lịch mới các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày14/04/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ.

--
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 08/04/2019 to 14/04/2019.

Kính gửi Quý hội viên lịch mới các lớp từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ.

--
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 15/04/2019 to 21/04/2019.

Kính gửi Quý hội viên lịch mới các lớp từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ.
--
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 22/04/2019 to 28/04/2019.
--------------------------------------------------
???? R&B FITNESS WORLD
???? Tầng 3 Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội
 HOTLINE: 0⃣9⃣6⃣3⃣1⃣6⃣0⃣0⃣8⃣8⃣

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả!
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 20/05/2019 to 26/05/2019
-------------------------------------------------
???? R&B FITNESS WORLD
???? Tầng 3 Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội
 HOTLINE: 0⃣9⃣6⃣3⃣1⃣6⃣0⃣0⃣8⃣8⃣
Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả!
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 13/05/2019 to 19/05/2019
-------------------------------------------------
???? R&B FITNESS WORLD
???? Tầng 3 Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội
 HOTLINE: 0⃣9⃣6⃣3⃣1⃣6⃣0⃣0⃣8⃣8⃣
Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả!
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 29/04/2019 to 05/05/2019
--------------------------------------------------
???? R&B FITNESS WORLD
???? Tầng 3 Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội
 HOTLINE: 0⃣9⃣6⃣3⃣1⃣6⃣0⃣0⃣8⃣8⃣Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả!
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 06/05/2019 to 12/05/2019
--------------------------------------------------
???? R&B FITNESS WORLD
???? Tầng 3 Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội
 HOTLINE: 0⃣9⃣6⃣3⃣1⃣6⃣0⃣0⃣8⃣8⃣
Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả!
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 27/05/2019 to 02/06/2019
-------------------------------------------------
???? R&B FITNESS WORLD
???? Tầng 3 Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội
 HOTLINE: 0⃣9⃣6⃣3⃣1⃣6⃣0⃣0⃣8⃣8⃣
 
 

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả!
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 03/06/2019 to 09/06/2019
-------------------------------------------------
???? R&B FITNESS WORLD
???? Tầng 3 Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội
HOTLINE: 0⃣9⃣6⃣3⃣1⃣6⃣0⃣0⃣8⃣8⃣
 
Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả!
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 10/06/2019 to 16/06/2019
-------------------------------------------------
???? R&B FITNESS WORLD
???? Tầng 3 Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội
 HOTLINE: 0⃣9⃣6⃣3⃣1⃣6⃣0⃣0⃣8⃣8⃣
Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả!
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 17/06/2019 to 23/06/2019
-------------------------------------------------
???? R&B FITNESS WORLD
???? Tầng 3 Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội
HOTLINE: 0⃣9⃣6⃣3⃣1⃣6⃣0⃣0⃣8⃣8⃣

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả!
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 24/06/2019 to 30/06/2019
-------------------------------------------------
???? R&B FITNESS WORLD
???? Tầng 3 Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội
 HOTLINE: 0⃣9⃣6⃣3⃣1⃣6⃣0⃣0⃣8⃣8⃣
VP Bank
Ngân hàng Tiền Phong
Technogym
Ngân hàng HSBC

096.316.0088

Đăng ký tập thử