Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 06/08/2018 đến ngày 12/08/2018. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 06/08/2018 to 12/08/2018.

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 28/5/2018 to 03/06/2018.

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 04/06/2018 to 10/06/2018.

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 09/07/2018 to 15/07/2018.

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 08/10/2018 to 14/10/2018.

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 01/10/2018 to 07/10/2018.

Kính gửi Quý hội viên lịch các lớp từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018. Chúc Hội viên có một tuần tập luyện vui vẻ và hiệu quả!
----
Let's work out with R&B Fitness World with this class schedule from 15/10/2018 to 21/10/2018!

VP Bank
Ngân hàng Tiền Phong
Technogym
Ngân hàng HSBC

096.316.0088

Đăng ký tập thử